Thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia

Đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi Tin học văn phòng 5/6/2016

Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu Phát triển thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia như sau:

1.Thí sinh có kết quả đậu của kỳ 5/6/2016 đủ điều kiện chuyển sang CCQG:
Thời hạn đóng phí: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 15/7/2016.
Lưu ý:
- Đóng tiền làm chứng chỉ chỉ áp dụng với những bạn có “ kết quả là trung bình hoặc khá, giỏi”
- Không giải quyết bất kỳ trường hợp nào khi đăng ký không đúng thời gian qui định.
- Đóng phí chuyển đổi chứng chỉ tại PHÒNG TUYỂN SINH(cổng chính trường ĐH Bình Dương).
- Bạn nào có nhu cầu làm đơn phúc khảo vui lòng vào trang Website Bolt
bolt.edu.vn để lấy mẫu đơn (Học Viên -> thông tin cần biết-> nhìn phía góc bên trái ).
 
Thời gian nhận đơn trong vòng 5 ngày sau khi Viện đăng điểm (qua thời gian trên Viện sẽ không giải quyết mọi thắc mắc – hết ngày 28/6/2016).
Sau thời gian nhận đơn và phúc khảo, điểm sẽ được chuyển về phòng Đào tạo để cập nhật vào bảng điểm của Sinh viên, do đó Viện sẽ không cấp giấy xác nhận điểm.

Vui lòng cập nhật thông tin Đơn phúc khảo trên trang web của Viện Bolt.
BP. KIỂM TRA NĂNG LỰC

Các tin khác:

[Trở về]

Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2018
Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 10/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2017
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 08/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2017
Điểm quá trình lớp epre-010 và etol02-004 thi ngày 13/5/2017
THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI ANH VĂN TOEIC DO IIG VIỆT NAM TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG NĂM 2016
Thông báo V/v dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2016
Thông báo nhận kết quả thi Toeic ngày 31/05/2016
Thông báo đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi AVTC 19/5/2016
THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 06/2016
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2016
Thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia
Thông báo lịch đăng ký thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Tin học tháng 6/2016
Thông báo học viên nhận chứng chỉ Toeic quốc tế ngày 28/04/2016
Thông báo học viên nhận chứng chỉ Anh văn - Tin học tháng 05/2016