Thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia

BP. KIỂM TRA NĂNG LỰC

1.      Thí sinh có kết quả đậu của kỳ 8/5/2016 đủ điều kiện chuyển sang CCQG:
Thời hạn đóng phí: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 09/6/2016.
 

Lưu ý:

·       Đóng tiền làm chứng chỉ chỉ áp dụng với những bạn có “ kết quả là trung bình hoặc khá, giỏi”

·       Không giải quyết bất kỳ trường hợp nào khi đăng ký không đúng thời gian qui định.

·       Đóng phí chuyển đổi chứng chỉ tại PHÒNG TUYỂN SINH(cổng chính trường ĐH Bình Dương)

·      Bạn nào có nhu cầu làm đơn phúc khảo vui lòng vào trang Web Bolt” bolt.bdu.edu.vn” để lấy mẫu đơn (Học Viên -> thông tin cần biết-> nhìn phía góc bên trái ). Thời gian nhận đơn trong vòng 5 ngày sau khi Viện đăng điểm (qua thời gian trên Viện sẽ không giải quyết mọi thắc mắc – hết ngày 25/5/2016)

            Sau thời gian nhận đơn và phúc khảo, điểm sẽ được chuyển về phòng Đào tạo để cập nhật vào bảng điểm của Sinh viên, do đó Viện sẽ không cấp giấy xác nhận điểm.

Vui lòng cập nhật thông tin Đơn phúc khảo trên trang website của Viện Bolt.                             

 

                                                                                          

Các tin khác:

[Trở về]

Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2018
Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 10/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2017
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 08/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2017
Điểm quá trình lớp epre-010 và etol02-004 thi ngày 13/5/2017
Thông báo lịch đăng ký thi Kiểm tra năng lực Ngoại ngữ - Tin học tháng 6/2016
Thông báo học viên nhận chứng chỉ Toeic quốc tế ngày 28/04/2016
Thông báo học viên nhận chứng chỉ Anh văn - Tin học tháng 05/2016
Thay đổi ngày thi kiểm tra năng lực Anh văn Trung cấp Kỳ thi ngày 12/5/2016
Thông báo đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi Tin học văn phòng 03/4/2016
Lịch dự kiến kiểm tra năng lực anh văn và tin học tháng 05 năm 2016
Thông báo về việc đóng phí chuyển từ Giấy xác nhận sang Chứng chỉ quốc gia
Thông báo đóng phí chuyển sang CCQG của kỳ thi Tin học văn phòng 06/3/2016
Thông báo sinh đóng tiền làm chứng chỉ trong tháng 01 & 02 năm 2016 lên phòng tuyển sinh nhận chứng chỉ
Thông báo KTNL Tin học từ ngày 10/4/2016 sang ngày 3/4/2016